Alman Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Trakya Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesinin Almanca bölümlerinin ortak olarak açtığı doktora programının  amacı, Alman edebiyatını ve kültürünü disiplinler arası bir temelde çeşitli boyutlarıyla araştırmak; bilimsel düşüncenin rehberliğinde, öğrenciye hümanist ve akılcı değerlere dayalı özgür bir zihin yapısı kazandırarak onu araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı kılmak ve bu yolla Batı kültürüne bilimsel ve çağdaş bir biçimde yaklaşımını sağlamaktır.

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı itibarıyla lisansüstü öğrenci alımına başlamıştır.  Amacı Alman dili, edebiyatı ve kültürü konularında disiplinler arası tarzda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve öğrencilerinin bilimsel araştırmacı özelliklerini kazanmasına yardımcı olmaktır. Öğrenimleri süresince öğrencilere Anabilim Dalının zengin görsel-işitsel kaynakları da kullanılarak kuramsal bilgi ve uygulama becerileri kazandırılarak, Alman edebiyatının farklı dönemlerindeki yazınsal metinler ya da Alman dilbiliminin çağdaş ölçütleri çerçevesinde yazınsal dil ve söylem üzerine bilimsel çalışmalar yaptırılır. Tanınmış araştırmacıların katıldığı konferanslar ve gerek tanınmış Alman/Türk yazar ve şairlerin gerekse de Bölüm mensuplarının sunduğu konuşma ve tebliğlerle verilen eğitimi zenginleştirilmektedir. Yürütülen tüm programların eğitim-öğretim dili Almancadır.